Tło w css
Tło w css

Tło dla elementu strony internetowej może być wypełnione kolorem lub obrazkiem. Obejmuje ono zawartość elementu, dopełnienie (padding) i brzeg (border).…